ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดงานแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าจากวง String Chamber และการขับร้องประสานเสียงพระราชนิพนธ์จากวง NU Choir ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

Loading