การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประธานฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการ การเข้ารับปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดและข้อตกลงร่วมเป็นแนวทางเดียวกัน

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/12-9-64


Loading