การประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง และเบิกแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง และเบิกแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้มีการซักซ้อมความเข้าใจ และร่วมปรึกษาหารือ ในแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/12-17-64Loading