มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิอาจารย์จำเนียร  สาระนาค” ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นางอรวรรณ  แสงจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนางสาวฐิตารีย์  เกตุแก้วกุลนันท์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิอาจารย์จำเนียร  สาระนาค” ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ โดยได้รับมอบเงินทุนการศึกษาและพบปะพูดคุยกับ นายภูมิ  เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Loading