การประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom ) โดยมี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องรูปแบบกิจกรรมและวันเวลาการดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม VIP Lounge  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรLoading