มอบสมุดทำมือที่ทำโดยนิสิตจิตอาสา ม.นเรศวร ให้กับโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างาน เป็นตัวแทนมอบสมุดทำมือที่ทำโดยนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 200 เล่ม ให้กับ นางวิจิตรา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) เพื่อไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading