ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้เข้าทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน 2 ผลงาน ได้แก่

1. นางสาวณรัชช์อร สิรวิชญ์ชัยเดช ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ทูลเกล้า ฯ ถวายผลิตภัณฑ์ “Wake Up Refreshing Cooling Spray”

 

 

2. นายปราโมทย์ เตือประโคน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ “ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว 100% ไม่มีควันและกลิ่นไร้สารเคมี”

Loading