ประมวลผลภาพกิจกรรมงานไหว้ครู ครบรอบ ๑๕ ปี ลูกพระฆเนศ

ประมวลผลภาพกิจกรรมงานไหว้ครู ครบรอบ ๑๕ ปี ลูกพระฆเนศเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นิสิตโครงการลูกพระฆเนศร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading