ลงพื้นที่เตรียมงาน เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 “เทา-งาม สัจมิตร” Tao-Ngam the SACCA

     มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 “เทา-งาม สัจมิตร” Tao-Ngam the SACCA (เทา-งาม เดอะซักก้า) ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นนำโดย นายเจาฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ดร.เพ็ชชรี อินกองทิม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากผู้นำท้องถิ่นและคณะครูในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งร่วมกันวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้นำข้อมูลที่ได้รับเข้าประชุมร่วมกับสถาบันในเครือข่ายเทา-งาม ทั้ง 5 สถาบันต่อไป

Loading