กองกิจการนิสิตและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบ Leg Cover ครั้งที่ 4

 

Covid – 19 ระลอก 2 กลับมาครั้งนี้ ทำให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเต็มไปด้วยคนไข้มากมาย กองกิจการนิสิตและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำ Leg Cover ที่ร่วมใจเย็บให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสู้ภัย COVID-19 จำนวน 820 คู่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบ Leg Cover จาก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และทีมจิตอาสาศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ร่วมใจเย็บให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสู้ภัย COVID-19 จำนวน 820 คู่ สำหรับการมอบถุงเท้า (Leg Cover) ซึ่งเป็นวัสดุสวมใส่ประกอบกับชุด PPE ที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องใส่เพื่อป้องกันตนเอง ในเวลาที่ต้องเข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งแม่บ้านที่ต้องสวมชุด PPE เพื่อเข้าไปทำความสะอาด เก็บขยะ ในห้องผู้ป่วย ก็จำเป็นต้องใส่อย่างยิ่งเช่นกัน

ทางชมรมจิตอาสากองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นถึงความเสี่ยงอันตรายของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันโดยมอบไปแล้วก่อนหน้านี้ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จำนวน 50 คู่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 350 คู่ ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,145 คู่ และครั้งนี้ ครั้งที่ 4 จำนวน 820 คู่ รวมทั้งสิ้น 2,365 คู่ การดำเนินงานนี้ต้องขอขอบพระคุณในจิตศรัทธาด้วยแรงกายแรงใจของจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยนำถุงเท้าไปเย็บที่บ้าน

วิกฤติครั้งนี้ ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่ต้องตั้งการ์ดสู้ ประชาชนทุกคนก็ต้องร่วมกันป้องกันเพื่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Loading