ประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 3/2565)

ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom  ครั้งที่ 3/2565) โดยมี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องรูปแบบกิจกรรมและวันเวลาการดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม VIP Lounge  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading