รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหอพักนิสิต มน. และNU Square

เมื่อเวลา 10.30 น. ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าเยี่ยมหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์อาหาร NU Square เพื่อตรวจดูสภาพหอพัก และจะปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้เข้าพักอาศัยในปีการศึกษาต่อไป


Loading