กองกิจการนิสิตต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต และให้การต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ คือ อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ได้พูดคุย เสนอแนวทางการทำงาน ที่ได้รับนโยบายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตได้ใช้โอกาสนี้มอบช่อดอกไม้ เป็นการต้อนรับ โดยได้มี อดีตชมรมผู้นำนิสิต มน. พร้อมด้วยบุคลากร และศิษย์เก่า ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีด้วย จากนั้นนำเยี่ยมชมสถานที่อาคารอเนกประสงค์และบริเวณรอบๆ โดยได้มีการหารือกับ นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้มาชี้แจง การใช้อาคารสถานที่ เพื่อการจัดกิจกรรม และการให้บริการนิสิตต่อไป
 


 

Loading