เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ร่วมกับ นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ และคณะบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.เพ็ชชรี อ้นทองทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมาศพิทยากร คณะครู โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โดยมี 4 สถาบันในเครือเทา-งาม ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีบุคลากร นิสิต และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมเพื่อทำกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนากร

Loading