กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส คุณประยูร สิงห์วิภาส และ นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีการมอบของที่ระลึกจากใจชาวกองกิจการนิสิต จากนั้นบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมรดน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรLoading