ประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom  ครั้งที่ 5/2565)

อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom  ครั้งที่ 5/2565) โดยมี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Loading