โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยาศึกษา “ดวงรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ” ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการคัดเลือกด้านดนตรี โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยาศึกษา “ดวงรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ” ครั้งที่12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยให้โรงเรียนที่เข้าประกวดส่งผลงานการแสดงสดของวงโดยวงสามารถเลือกแสดงความสามารถในเพลงใดก็ได้จำนวน 1 เพลง เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 โรงเรียน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมคัดเลือกได้แก่ 1.ผศ.พรชัย ผลนิโครธ 2.นายศิวดล มาตราช และ3.นายณัฐพล ประดิษฐ์กุล ติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ www.nu.ac.th

Loading