พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่

Loading