ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• President Talk มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ บ้านของพลโลก Life Long Learner
• Supporting Talk อยู่ดี มีสุข สนุกกับ Mornor style
• Alumni Talk ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาแบบตอบโจทย์ตัวตน คน Disruptive Era
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 36 total views,  2 views today