มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ ข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ/บุคลากร หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร ดังกล่าว คือ นางสาวรุจิระ เครือฟั่น สังกัดงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต หลังจากการมอบเกียรติบัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำอ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทุกภาคส่วน เพื่อแสดงพลังของจังหวัดพิษณุโลกในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

Loading