ต้อนรับนักเรียนในโครงการกิจกรรมสานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนในโครงการกิจกรรมสานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง จำนวน 38 คน ที่เดินทางมาจากโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้มีพี่นิสิตจากชมรมเพื่อนชาวดอย ชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้ง และชมรมนันทนาการ ร่วมจัดกิจกรรมด้วยกว่า 45 คน

Loading