โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีที่ปรึกษาของ องค์กรนิสิต และชมรมนิสิตส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานโดยรองอธิการบดี ได้กล่าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการให้การช่วยเหลือนิสิตในการดำเนินกิจกรรม เพราะการขับเคลื่อนกิจกรรม มีที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรม เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรกิจกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมด้วย

Loading