ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ฯ นำโดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้เข้าติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ จำนวน 17 คน เพื่อสอบถาม พูดคุย ให้คำปรึกษาด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคน ทั้งนี้ได้รับเกียติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

 

Loading