Alumni Homecoming – ดร.วรพรต ยอดเพชร กับทักษะแห่งอนาคต SDGs

ดร.วรพรต ยอดเพรช  หรือ ดร.เพียว ศิษย์เก่ารหัส 55 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ที่ได้เติบโตอย่างดีจนปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการรุ่นเยาว์ด้านการศึกษาเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

โดยการกลับมาครั้งนี้ ดร.เพียว ได้นำความรู้ที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากกับ
“ทักษะอนาคต : การเรียนรู้และการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน (SDGs)” โดยเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงสันติภาพ
ความเสมอภาค ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และความรุ่งเรืองของทุกประเทศและพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญ
ให้มาปรับใช้ในองค์กรอย่างมหาวิทยาลัยทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

 

พร้อมกันนี้ยังได้เข้าพบท่านอธิการเพื่อพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ยูเนสโก (UNESCO)
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีไอเดียในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยท่านอธิการ
รองอธิการฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยให้กับ ดร.เพียว
เป็นที่น่าภูมิใจมากที่ศิษย์เก่าได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับมหาลัยได้หลายมิติ

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading