โครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัส บุญธรรมกุล จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน” โดยมีนิสิตหอพักและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันร่างแผนงานการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading