กองทุนสวัสดิภาพนักเรียน และนิสิต

แนวปฏิบัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย การดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร-วันที่-14-มิถุนายน-2555

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร-วันที่ …

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร-วันที่-8-มกราคม-2559

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร-วันที่ …

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร-10-กรกฎาคม-2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร-10-กร …

หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ-นิสิต

หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงิน …

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-กรณีทุพพลภาพ

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-กรณีทุพ …

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่าชดเชย-กรณีผู้ป่วยใน

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่าชดเช …

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่ารักษ …

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่าสินไหมทดแทน-กรณีเสียชีวิต

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ-ค่าสินไ …

 326 total views,  2 views today