สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

เปิดรับสมัครนิสิต ที่ประสงค์จะสมัครเรียน นศท. ชั้นปีที่ 2-5 สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ // //www.sa.nu.ac.th/salnk/#dzI0qW

มีขั้นตอนดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิมพ์ใบสมัคร นศท. (รด.2) 

2. มารับเอกสารสมัคร (รด.2) ที่สำนักงานกองกิจการนิสิต อาคารขวัญเมือง

 3. เตรียมร่างกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพ (สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 4)

 4. รอประกาศกำหนดการการรายงานตัว ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39


โดยรายละเอียดจะแจ้งในกลุ่มไลน์ เข้ากลุ่ม “สมัครเรียน นศท.สังกัด ม.นเรศวร”
//www.sa.nu.ac.th/salnk/#h4ReNQ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว โทร. 08-7838-4754

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กองประจำการ

สำหรับเป็นตัวอย่างให้น้องที่จะมาผ่อนผันฯปี2567(เกิด2547) ดูเป็นตัวอย่าง ประกาศ ๆ ๆ สำหรับนิสิตชายที่เกิด พ.ศ. 2547 ที่ไม่ได้เรียน รด. และมีความต้องการผ่อนผันทหาร

 ———————————————————– 

 เปิดระบบให้กรอกข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ //shorturl.asia/bMjU3

———————————————————– 

 กำหนดส่งเอกสารวันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 ณ ห้องหมายเลข 1 งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารขวัญเมือง

———————————————————–

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ //shorturl.asia/YMsxv

——————————

Loading