พิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

             กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนก […]

Loading

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2566

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึก […]

Loading

การสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566   นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้ […]

Loading