ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายป Read more

 33 total views,  4 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายน Read more

 89 total views,  4 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช Read more

 129 total views,  2 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ &#82 Read more

 128 total views