ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ “เทพีหาบเงิน” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ” Read more

 28 total views,  3 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับประเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ศิษย Read more

 80 total views,  2 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้อำนวยการกองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ” สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายน Read more

 90 total views,  2 views today