กก.ตชด 31 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

พตท.หญิง นฤตา  พิทักษ์สกุลทอง  ผบ.ร้อย ตชด 312  กก.ตชด 31  และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม  นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 13 ราย ที่เรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมาดูแลความเป็นอยู่ รับฟังปัญหาและผลการเรียนของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566Loading