ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่ายมอนอ

#ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่ายมอนอ
เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริการสวัสดิการสำหรับนิสิต ที่พักอาศัยในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่, หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต, หัวหน้างานอำนวยการ กองกิจการนิสิต และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 หอ ได้แก่
1. หอพักชายบ้านเรามอนอ
2. หอพักบ้านเรา
3. หอพักอิงน้ำ
4. หอนักนัทแมนชั่น
5. หอพักแมนชั่น 1
6. หอพักแฮปปี้โฮมเพลส
7. หอพักทวีชัย
8. หอพัก K-Hall
9. หอพักโฮมมี่
10. หอพักจันทร์กะพ้อ
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีของหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป

Loading