น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. นำบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ซึ่งมีองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมน้อมรำลึกในครั้งนี้ ณ โรงแรมวังจันทร์รีเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

Loading