การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต เข้าประชุมปรึกษาแนวทางการจัดระบบในปีนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading