ศิษย์เก่าสัญจร – เยี่ยมเยียนธุรกิจศิษย์เก่า จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ เป็นฤดูแห่งความเขียวชะอุ่มและธรรมชาติที่งดงาม
ซึ่งในเดือนนี้ได้ซ่อน สิ่งสวยงามเอาไว้มากมายกัน เราจึงเดินทางไปเยี่ยมเยีนนธุรกิจศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วย ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรงรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ออกเดินทางพบปะ
ทักทายและให้กำลังใจชาวศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่แรกเราไปกันที่ สวนผูกพันธ์ ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง และลองกอง ผลไม้ออแกนิค
สวนของ นางสาวสุภิสชญาน์ ห้องเข้า รหัสนิสิต 61072129
ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
ที่ได้พาเราเที่ยวเดินเท้าบนเส้นทางสวนศึกษาการทำสวนทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงของอำเภอลับแล (เพื่อเป็นการชิมรางก่อนรับลูกค้าจริง)
และต้อนรับด้วยการกินทุเรียนหลง-หลิน กันพุงกางกลางสวนเลย

 

และอีกหนึ่งเครือข่ายสุดยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด สินเชื่อเพื่อสังคม  ที่เราได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณจินตนา บุญสาลี กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ปริญญาตรี รหัส 14)
เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม Brain storm รับฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าฯ
ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

 

 13 total views,  1 views today