NU Law Fun Run #3 – คณะนิติศาสตร์

NU Law Fun Run #3 – คณะนิติศาสตร์

เดินทางเข้าปีที่ 3 แล้ว สำหรับงานวิ่ง NU Law Fun Run ที่จัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
งานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งที่ไม่ใช่แค่งานวิ่งธรรมดาแต่เป็นงานที่รวมพลชาวนิติศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันได้มาเจอกันได้อย่างลงตัว
และมีผู้บริหารของคณะต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยท่านคณบดีนิติศาสตร์ได้เป็นผู้มอบเหรียญให้กับนักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย
เป็นภาพบรรยากาศที่ทั้งน่ารักและอบอุ่น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือกิจกรรมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะนิติศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการเชิดชูศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน
โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ศิษย์เก่าด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
1. นายนาวิน มั่นไสย์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
2. นางสาวนวลสกนธ์ วุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง อัยการ
ประเภทที่ 2 ศิษย์เก่าด้านสร้างชื่อเสียงให้กับคณะนิติศาสตร์
1. นายปราชญ์ นิยมค้า เจ้าของกิจการ Mann Craft
2. นายระพีพัฒน์ ยานุกูล ตำแหน่ง ทนายความ
โดยงานศิษย์สัมพันธ์ของเรา ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทางเราได้นำเครื่องดื่มและของที่ระลึก
ไปร่วมแจกให้กับศิษย์เก่าที่ได้มาในครั้งนี้ เพราะการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เราขอเป็นจุดเล็กๆ ที่จะมอบความประทับใจให้กับศิษย์เก่าทุกคน

 40 total views,  2 views today