พิธีเปิด Kommons by KBank (Co-Working Space)

🥰Kommons by KBank
💥(Co-Working Space)
———————————
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดี มน.
พร้อมทีมบริหาร ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีเปืด Kommons by KBank
(Co-Working Space) เพื่อให้ใช้เป็นพื้นที่บริการ
สำหรับนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการประชุมกลุ่มย่อย พบปะพูดคุย อ่านหนังสือ ฯลฯ
โดยจะเปิดให้ใช้ตั้งแต่ 1มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ณ อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading