ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานของโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร 

       ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย  ดร.จารุวรรณ แดงบุบผาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรดำเนินงานของคณะกรรมการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร  เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมขวัญเมือง อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading