สัมภาษณ๋นิสิตที่ขอรับทุน รศ.ดร.แมรี่ สารวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ได้ทำการสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับสมัคร ทุนการศึกษา รศ.ดร.แมรี่ สารวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือก ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต อาคารขวัญเมือง ชั้น 1 สำนักงานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading