การประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) และรองอธิการบดี 2 ท่าน เพื่อรับฟังประเด็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้นำนิสิต และนิสิตที่ร่วมเสนอประเด็นมายังมหาวิทยาลัย

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ //www.sa.nu.ac.th/photo63/09-17-63

 

 

Loading