พิธีอัญเชิญพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปประดิษฐาน ณ อาคารแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading