โครงการ The Trait show จิตวิญญาณแห่งผู้นำเชียร์ ครั้งที่ 8

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ The Trait show จิตวิญญาณแห่งผู้นำเชียร์ ครั้งที่ 8 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ 2564

Loading