พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 องค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากนั้นได้เริ่มพิธีโดยมีตัวแทนนิสิตกล่าวคำบูชารัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครู ตัวแทนนิสิตมอบพานไหว้ครู นายกองค์การนิสิตกล่าวคำปฏิญาณ อธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิต และนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ภายในพิธียังจัดให้มีการแสดงชุด “มาลัย” จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/01-7-64

 

 

Loading