ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023
ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา รวม 12 ชนิดกีฬา จำนวน 196 คน

Loading