รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ให้กำลังใจแก่นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ ตัวแทน มน.ร่วมคัดเลือก”รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโอวาทและให้กำลังใจแก่นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการไปร่วมคัดเลือกรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ ซึ่งจะเดินทางไปนำเสนอผลงานในวันที่ 26เม.ย 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Loading